ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေခ်ာင္ႀကီးေက်းရြာ၌ ပါတီဆုိင္းဘုတ္တင္ ေဒသခံရပ္မိ ရပ္ဖမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

 

ေက်ာင္းကုန္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက ဧရာဝတီ တုိင္းေဒသႀကီး ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေခ်ာင္ႀကီးေက်းရြာ ရပ္ေက်းပါတီ ဆုိင္းဘုတ္တင္ပြဲသုိ႔ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးဥာဏ္လင္း၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းထြန္း၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ေဒါက္တာထိန္ဝင္း၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေခ်ာင္ႀကီးေက်းရြာမွ ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖ၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္စြာ ေဆြးေႏြးပြဲ စကားဝုိင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိေဆြးေႏြးပြဲ စကားဝိုင္းတြင္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖ မ်ားမွ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းမ်ားကို ရင္ဖြင့္ေျပာၾကားျခင္း၊ လက္ရွိျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည့္ စပါးေစ်းအေၾကာင္းမ်ား၊ မီးရထားလမ္း၊ ေဆး႐ုံေဆးေပးခန္းမ်ား အေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔သိလိုသည္မ်ားကို ေဆြးေႏြး ခဲ့မႈအေပၚပါ တီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းႏွင့္အတူ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးဥာဏ္လင္း၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းထြန္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာထိန္ဝင္း၊ ခ႐ိုင္ပါတီ ဥကၠ႒ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒တို႔က ျပန္လည္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပါတီဗဟို အတြင္း ေရးမွဴးသည္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ရပ္ေက်း ပါတီဥကၠ႒၊ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။