ေဝါၿမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အား အလိုမရွိေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

ေဝါၿမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚရီရီထိုက္အားအလိုမရွိေၾကာင္း ပဲခူတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ ေဝါၿမိဳ႕ေဒသခံမ်ားက ယေန႕(ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္)၊ နံနက္ပိုင္း၌ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ေဒသခံမ်ားႏွင့္ျပည္သူမ်ားပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး အလံနီမ်ားကိုင္ေဆာင္ကာ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ႏွင့္တိုင္း NLD ပါတီ႐ုံးေရွ႕မ်ားတြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေဝါၿမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚရီရီထိုက္သည္ ေက်း႐ြာမီးလင္းေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ စားက်က္ေျမကိစၥရပ္မ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အာဏာသုံးကာ စြက္ဖက္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ပါဝင္သူ ၁ ဦး၏ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကရာတြင္ ျပည္သူ႕ဆႏၵႏွင့္မညီဘဲ အာဏာရွင္ဆန္စြာျပဳလုပ္ေနေသာ တိုင္းအမတ္ ေဒၚရီရီထိုက္ အား အလိုမရွိ၊ တင္ျပတိုင္ၾကားေသာ္လည္း တာဝန္မခံေသာ NLD ပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ား ႏႈတ္ထြက္ေပးေရး၊ ျပည္သူမ်ားအားတရားစြဲဆိုမႈကို ႐ုပ္သိမ္းေပးေရး၊ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ ေဒသခံျပည္သူ(၃)ပြင့္ဆိုင္ ညွိႏွိုင္းေျဖရွင္းေပးေရးစသည္တို႔ကို ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကကာ ဗီနိုင္းမ်ားကိုင္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ေရွ႕မွစတင္၍ နာရီစင္လိပ္ျပာကန္လမ္းေရွ႕ရွိ တိုင္း NLD အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ုံးေရွ႕အထိ လွည့္လည္ခဲ့ၾကသည္။

ၿဖိဳးကိုလင္း- ေညာင္ဝိုင္း