တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ သက္သာလာ၍ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရသူ ၁,၁၅၃ ဦးရွိ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ ညေနပိုင္းအခ်ိန္ထိ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရမႈမွ ေရာဂါသက္သာလာ၍ ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ ရရွိခဲ့သူ အေရအတြက္မွာ စုစုေပါင္း ၁,၁၅၃ ဦးထိ ရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ က်န္းမာေရးအာဏာပိုင္မ်ား၏ ယေန႔နံနက္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အရသိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေဆး႐ုံအသီးသီးမွ ဆင္းခြင့္ရသူ၂၆၁ ဦးရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးေကာ္မရွင္၏ ေန႔စဥ္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ ညေနပိုင္းအခ်ိန္ထိ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၅၆၃ ဦးရွိၿပီး လူေပါင္း ၂၈,၀၁၈ ဦးေရာဂါကူးစက္ခံထားေၾကာင္း ႏွင့္ ေရာဂါဒဏ္ခံစားေနရသည့္ ျပည္နယ္ ၃၁ ခုႏွင့္ ရွင္းက်န္းေဒသတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ Xinhua