ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၄၉၂ ေယာက္၊ ကူးစက္သူ ၂၃၅၀၀ ေက်ာ္ရွိလာ

တ႐ုတ္နိုင္ငံမွာ ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၄၉၀ ရွိသြားၿပီလို႔ တာဝန္ရွိသူေတြက အခုလ ၅ ရက္ေန႕မွာ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာပါတယ္။ တစ္ရက္အတြင္း ေသဆုံးသူ ၆၅ ေယာက္ ရွိၿပီးေတာ့ အားလုံး ဟူေပးျပည္နယ္ကပဲလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္နဲ႕ ေဟာင္ေကာင္မွာ ေသဆုံးသူေတြနဲ႕ ေပါင္းလိုက္ရင္ စုစုေပါင္းေသဆုံးသူ ၄၉၂ ေယာက္ ရွိသြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ကူးစက္သူ အေရအတြက္ကေတာ့ တစ္ရက္တည္းမွာ ၃၁၅၆ ေယာက္ တိုးလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စုစုေပါင္း ကူးစက္သူ ၂၃၅၀၀ ေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။

Source: AFP