ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပသည့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ ပညာရည္ခၽြန္ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္

 

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂

ယမန္ေန႕ ေန႔လည္ ၁၃း၃၀ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဦးစီးရံုးအဖြဲ႕၀င္ မိသားစု သား/သမီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ ပညာရည္ခၽြန္ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ ခဲ့သည္။

ပထမဦးစြာ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးမွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲတြင္ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ား ခ်ီးျမင့္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ေအာင္ခ်စ္မွ တကၠသိုလ္အဆင့္ ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ား ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၿပီး၊ ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွဴး ဦးေသာင္းေရႊမွ အလယ္တန္းအဆင့္၊ မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ား ဆက္လက္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားအား ေအာင္ျမင္စြာ ရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဦးစီးရံုးအဖြဲ႕၀င္ မိသားစု သား/သမီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ ပညာရည္ခၽြန္ ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္၀င္း၊ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္မ်ား၊ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ဦးစီးရံုးအဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။