ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေက်းရြာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ

 

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၂၅

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဝလြင္သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီမွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျဖဳတ္ခြဲအုပ္စုမွ စက္ကုန္းေက်းရြာႏွင့္ ေညာင္ကုန္းေက်းရြာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ယေန႔ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္တြင္းေရာ ျပင္ပပါမက်န္ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ေက်းရြာျပည္သူမ်ားက လည္း သိရွိလုိသည္မ်ား ျပန္လည္ေမးျမန္းခဲ့ၾကရာ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေဝလြင္က ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ႀကိဳင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်း ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ေအာင္ေအာင္