ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား လူငယ္ႏွင္႔အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ လူငယ္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး

 

ရန္ကုန္ စက္တင္ဘာ ၁၇

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တာဝန္ခံ ဦးခင္ရီႏွင့္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုးတို႔သည္ ယမန္ေန႕နံနက္ ၉ နာရီက ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ တင္ႀကီးကုန္းေက်ာင္းႀကီးရွိ ကလ်ာဏမိတၱဓမၼာ႐ံုတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ လူငယ္ႏွင့္အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လူငယ္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။

ဦးစြာေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ရီႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္စိုး တို႔က ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသည့္ လူငယ္မ်ားက လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ကေလးသူငယ္အခြင့္ အေရးမ်ားဆိုင္ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီတာခေစ်း ျမင့္တက္မႈစသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုေမးျမန္း ခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ရီႏွင့္ဦးခင္ေမာင္စိုးတို႔က ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး တာဝန္ခံ ဦးခင္ရီ၊ ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ရပ္/ေက်းပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ လူငယ္မ်ား စုစုေပါင္း ၂၆ဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ေနထက္ေဝ