ေက်ာက္ႀကီးျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႔ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ ေရွ႕တန္းျပန္ တပ္မေတာ္သားမ်ား အားသြားေရာက္ႀကိဳဆို

 

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူခ႐ုိင္ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ဦးလွဘုန္း ဦးေဆာင္၍ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ လူငယ္ေရးရာႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ပါတီဝင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားစည္း လံုးညီညြတ္ေရးပါတီမွ တာဝန္ရွိ သူမ်ားက ယမန္ေန႕ နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္ကာသိန္တန္းရပ္ကြက္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ႐ံုးမွ ေနေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ တံုးႀကီးေက်းရြာအုပ္စု သံဘိုတပ္နယ္ ခလရ (၆ဝ) ေျခလ်င္တပ္ရင္းမွ ေရွ႕တန္းျပန္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား အမွတ္ (၂) ယာယီစစ္ဗ်ဴဟာမွဴး ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္စိုးမင္း ဦးေဆာင္၍ေရွ႕တန္း ျပန္ ခလရ (၆ဝ) တပ္ရင္းမွဴး ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ဘုန္းႏိုင္ေက်ာ္တို႔အား ေက်ာက္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ တပ္မေတာ္ကို ေလးစား ခ်စ္ခင္သူ ေမတၱာေရာင္ျခည္ ပရဟိတ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးေမာင္ေဇာ္ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူအင္အား ၅ဝဝ ေက်ာ္တို႔မွ အိုးစည္ဒိုးပတ္မ်ား ျဖင့္ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖသြားေရာက္ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ခိုင္ႀကီး(ေက်ာက္ၾကီး)