ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ပဥၥမအႀကိမ္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝး (၂ဝ၁၉) ဒုတိယေန႔ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကား

 

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၁၅

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ပဥၥမအႀကိမ္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝး (၂ဝ၁၉) ဒုတိယေန႔ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉နာရီက ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဌာနခ်ဳပ္ ညီလာခံခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံေတာ္အလံေတာ္အား အေလးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း သီဆိုဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ သဘာပတိအဖြဲ႕ေနရာယူခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ဦးရားဝမ္ဂ်ံဳက သဘာပတိအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွ ဦးသန္းေအာင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)မွ ဦးစိုင္းေက်ာ္မိုး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) မွ ေဒၚတင္ေမထြန္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးမွ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ဦးတို႔ က သဘာပတိအဖြဲ႕ဝင္မ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း အသီးသီး ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

ထိုအခမ္းအနား အစီအစဥ္အရ ပဥၥမအႀကိမ္ ဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေဝး (၂ဝ၁၉) သို႔ တင္သြင္းသည့္ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စာတမ္းအေပၚ ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးသိန္းေဇာ္၊ ဦးညဏ္ဝင္း၊ ဦးရဲျမင့္၊ ဦးသာေအး၊ ဦးေအာင္သန္းထြဋ္တို႔က လည္းေကာင္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေစာထူးကေပၚ၊ ဦးဟန္ေမာင္၊ ဦးျမင့္လိႈင္တို႔ကလည္းေကာင္း အသီးသီးအၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီပဥၥမအႀကိမ္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝး (၂ဝ၁၉) က မွတ္တမ္း တင္ျခင္းေလးရပ္၊ အတည္ျပဳျခင္းေလးရပ္၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွစ္ရပ္ႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ငါးရပ္တို႔ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းက တင္ျပသည္။

အခမ္းအနား သဘာပတိက ပဥၥမအႀကိမ္ဗဟုိေကာ္ မတီအစည္းအေဝး (၂ဝ၁၉) ၏ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ေလးရပ္၊ အတည္ျပဳျခင္းေလးရပ္၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွစ္ရပ္ႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ငါးရပ္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစည္းအေဝး၏ သေဘာထားကို ရယူခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္သူမ်ားက သေဘာတူေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ အစီအစဥ္အရ သဘာပတိအဖြဲ႕ ျပန္လည္ထြက္ခြာ သြားသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက ပဥၥမအႀကိမ္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝး (၂ဝ၁၉) ဒုတိယေန႔တြင္ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာခဲ့သည္။ (ပါတီဥကၠ႒၏ နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားကို စာမ်က္ႏွာ-၁၁ တြင္ အျပည့္အစံု ေဖာ္ျပထားပါသည္။)

ထို႔ေၾကာင့္ ပဥၥမအႀကိမ္ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး (၂ဝ၁၉) သို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ပါတီတြင္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ပိုမိုက်စ္လ်စ္ခိုင္မာေရး ဒို႔အေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈) ကို ေခတ္ကာလ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အညီ နည္းလမ္းတက် အဆင့္ဆင့္ ျပင္ဆင္ေရး ဒို႔အေရး၊ ဒီမိုကေရစီ အႏွစ္သာရႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကို အေျခခံေသာ စည္းလံုးညီညြတ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေပၚထြန္းေရး ဒို႔အေရး၊ ၂ဝ၂ဝ ပါတီစံုအေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ရမည္ဟု ေၾကြးၾကာ္ကာ အစည္းအေဝးကို ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီး မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဌာနခ်ဳပ္ ညီလာခံခန္းမ၌ သတင္း ထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြး၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးလွသိန္း၊ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူမ်ားျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္၊ ဦးသိန္းထြန္းဦးႏွင့္ ေဒၚနန္းျမမီမီေဇာ္တို႔က သတင္း မီဒီယာသမား မ်ားအား ဖိတ္ၾကား၍ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။