ယူအက္စ္ အိုးပင္းတင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ နဒါးလ္ ဗိုလ္စြဲ

ငါးနာရီနီးပါး ကစားၿပီး ရုရွားကစားသမား ကမၻာ့အဆင့္(၅) မက္ဗီဒက္ကို ရ-၅ ၊ ၆-၃၊ ၅-၇၊ ၄-၆၊၆-၄ နဲ႕ နာဒယ္ အႏိုင္ရပါတယ္။ စက္တင္ဘာ(၉)ရက္ နံနက္အေစာပုိင္းက ကစားတဲ့ ယူအက္စ္အိုးပင္း တစ္ဦးခ်င္း အမ်ိဳးသားဗိုလ္လုပြဲမွာ စပိန္ကစားသမား ကမၻာ့အဆင့္(၂)နာဒယ္က အႏိုင္ရတာပါ။ဒါဟာ ကစားသမားဘ၀ (၁၉)ႀကိ္မ္ေျမာက္ ဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး၊ယူအက္စ္အိုးပင္း ၿပိဳင္ပြဲမွာ(၄)ႀကိမ္ေျမာက္ဗိုလ္စြဲႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
အမ်ိုဳးသမီးႏွစ္ေယာက္တြဲြ ဗိုလ္လုပြဲမွာေတာ့ ဘီလာရုစ္က အဇာရန္ကာနဲ႕ ၾသစေတးလ် က ဘာတီ တို႕အတြဲကို ရိုေမးနီးယားက မာတန္ နဲ႕ ဘီလာရုစ္က ဆာဘာလန္ကာ အတြဲက ၇-၅၊၇-၅ နဲ႕ အႏိုင္ရပါတယ္။