ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ေရႊျပည္ေတာ္ဆုံမွတ္ ပရဟိတအသင္းတုိိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ကူညီေထာက္ပံ့ ကယ္ဆယ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္

 

ဇီးကုန္း၊ စက္တင္ဘာ ၂

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္)၊ သာယာဝတီခ႐ိုင္၊ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအခ်ိဳ႕တြင္ ေရလႊမ္းမိုး မႈေၾကာင့္ မိသားစု တစ္ေထာင္ေက်ာ္ခန္႔ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ၾကံဳရလ်က္ ရွိပါသည္။

အကူအညီလိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ျပည္သူမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ ေရႊျပည္ေတာ္သို႔ ဆံုမွတ္ ပရဟိတအသင္းတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ကူညီေထာက္ပံ့လ်က္ရွိရာ ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ အမွတ္ (၃) ရပ္ကြက္၊ ရန္ကင္းလမ္း၊ ရတနာေဇယ်ဳံေက်ာင္း ေရေရွာင္စခန္း၊ ကႏၲလီအုပ္စု၊ ကႏၲလီေက်းရြာႏွင့္ အမွတ္ (၃) ရပ္ကြက္၊ ေအာင္ခ်မ္းသာလမ္း၊ လြတ္လပ္ေရးကြက္သစ္၊ စံပါယ္ၿမိဳင္လမ္းႏွင့္ သရက္တစ္ပင္အုပ္စု၊ ဝက္ေကာ္တာလမ္းေဘး ေက်ာင္း၊ ေအးျမေရႊျပည္ကြက္သစ္တို႔ရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသို႔ ထမင္းထုပ္ (၅၀၀) ႏွင့္ ေသာက္ေရသန္႔ဗူးမ်ားကို အိမ္တိုင္ယာေရာက္ သြားေရာက္ကူညီ ေထာက္ပံ့ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။