ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေ႒းမွ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ဒုကၡသည္ႏွစ္ဦးအတြက္ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ ေပးပို႔သည့္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္