ေျမေအာက္တိုးခ်ဲ႕ေရး စင္ကာပူ စီစဥ္

ေျမေနရာ လိုအပ္လွတဲ႔ စင္ကာပူႏုိင္ငံက မိုးေမွ်ာ္တိုက္ႀကီးေတြ၊ ေနာက္ ပင္လယ္ထဲအထိ အေဆာက္အအံုေတြ ေဆာက္လုပ္ တိုးခ်ဲ႕ထားတာကေန အခု ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ဖို႔ ေနရာသစ္ ရွာေနတာမွာေတာ့ ေျမေအာက္မွာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ဖို႔ စီစဥ္သူေတြက ႀကံဆေနၾကပါတယ္။ ေျမေအာက္ အေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးနဲ႔ ေလ၀င္ေလထြက္စနစ္ ရွိထားတဲ့ စင္ကာပူႏုိင္ငံက အခုေတာ့ ေျမေအာက္မွာ အေဆာက္အအံုေတြ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ သံုးသပ္ေနတာပါ။

ၿပီးခဲ႔တဲ႔ မတ္လတုန္းက ထုတ္ထားတဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ အၾကမ္းမွာေတာ့ ေျမေပၚမွာ ေနရာလြတ္ေတြ ရွိေနေစေရးအတြက္ ေျမေအာက္မွာ သိုေလွာင္ေရး၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ေျမေအာက္မွာထားရွိဖို႔ အာဏာပိုင္တို႔က လိုလားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အိမ္ေတြတည္ေဆာက္ဖို႔ အစီအစဥ္ေတာ့ မပါေသးပါဘူး။ ကနဦးေဆာင္ရြက္ဖို႔ စမ္းသပ္ဧရိယာသံုးခု သတ္မွတ္ထားၿပီး ေျမေအာက္ လမ္းညႊန္ေျမပံုထုတ္ဖို႔ အတြက္ေတာ့ သံုးဘက္ျမင္ 3D နည္းပညာကို အသံုးျပဳမယ္လို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ေတြ ေရးဆြဲတဲ့ ၿမိဳ႕ျပ ျပန္လည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အာဏာပုိင္အဖြဲ႔က ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ စင္ကာပူရဲ႕ လက္ရွိလူဦးေရ ၅ ဒသမ ၆ သန္းကေန လာမယ့္ႏွစ္ေတြအတြင္း ပံုမွန္ တိုးပြားလာမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားတာနဲ႔ အတူပဲ လမ္းေတြေအာက္က ေျမဧရိယာကို အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ဖို႔ အာဏာပိုင္ေတြက စဥ္းစားသံုးသပ္ေနၾကပါတယ္။

-Ref:VOA