အိႏၵိ္ယ ၾကက္ေတာင္မယ္ ဆင္ဒူ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံဆု ဆြတ္ခူး

ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပေသာ ကမၻာ့ၾကက္ေတာင္ ၿပိဳင္ပြဲ၌   အိႏၵိယၾကက္ေတာင္ ကစားသမား ပီ၊ ဗီ၊ ဆင္ဒူက ခ်န္ပီယံဆု ဆြတ္ခူးသည္။ ဆင္ဒူ (၂၄) ႏွစ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က ကမၻာ့ခ်န္ပီယံ ဗိုလ္လုပြဲတြင္ ၎႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ႏိုဇိုမီအိုကူဟာရာကို ၂၁-၇၊ ၂၁-၇ ျဖင့္ အျပတ္အသတ္ ေခ်မႈန္းၿပီး ထုိက္တန္စြာ ခ်န္ပီယံဆုရရွိခဲ့သည္။ ဆင္ဒူသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ပထမဆံုး ကမၻာ့ၾကက္ေတာင္ ခ်န္ပီယံျဖစ္ လာကာ အိႏၵိယသည္ၾကက္ေတာင္ ခ်န္ပီယံ ေမြးထုတ္သည့္ ၁၁ ႏိုင္ငံ ေျမာက္ျဖစ္သည္။ AFP