ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္

 

ဝမ္းတြင္း ၾသဂုတ္ ၂၅

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ႐ံုးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္း အစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီတာဝန္ရိွသူမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္ႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ားမွာၾကား ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တုိင္းေဒသႀကီးဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္၊ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးေရႊနန္းႏွင့္ ဦးမိုးျမင့္သိန္း၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးျမေဌး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (ေဟာင္း) ဦးသန္းျမင့္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (ေဟာင္း) ဦးေဌးေမာင္၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (ေဟာင္း) ဦးေမာင္ေမာင္ဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးျမင့္သိန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။