၂၁ ရာစု STEM ပညာေရးမိတ္ဆက္ပြဲ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္

 

ေပ်ာ္ဘြယ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၂

Myanmar Robotic ၂၁ ရာစု STEM ပညာေရးမိတ္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးတင္စိုးႏွင့္ ဦးျမင့္စိုးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အခမ္းနားတြင္ အနာဂတ္ပညာေရးက႑၌ အေရးပါလာမည္ျဖစ္သည့္ စက္ရုပ္ပညာေရး အစီအစဥ္ အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ရွင္းလင္း ခဲ့သည္။ ၂၁ ရာစု STEM ပညာေရး မိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္ကို My Robot Time Myanmar တည္ေထာင္သူ ဦးရဲျမန္မာေအာင္ႏွင့္ နည္းျပမ်ားက သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း ၁၆ ေက်ာင္းသို႔ သင္ေထာက္ကူ စက္ရုပ္ငယ္မ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ဦးရဲျမန္မာေအာင္ႏွင့္အဖြဲ႔မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားရွိ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကို ပညာေရးက႑တြင္ အသုံးျပဳမည့္ စက္ရုပ္ငယ္မ်ားျဖင့္ စာေတြ႔လက္ေတြ႔ သင္ၾကားျပသမႈ အစီ အစဥ္အား ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕ မွန္နန္းဘကေက်ာင္း၌ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။