ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအတြက္ အခမဲ့က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိ

 

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၂၂

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အခမဲ့နယ္လွည့္ေဆး ကုသေရးအဖြဲ႕မွ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားကုိ အခမဲ့က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုိက္လံကုသေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိရာ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ သရက္ေတာအုပ္စု ပုိးစာေတာေက်းရြာ ဦးေက်ာ္ခင္ေနအိမ္ (ရပ္/ေက်းပါတီ႐ံုး) ၌ ေက်းလက္ေနျပည္သူ ၁၆၃ ဦးအား အခမဲ့ေဆးဝါးကုသေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့သည္။ အလားတူ ယခင္ရက္မ်ားကလည္း မုိးေစြအုပ္စုႏွင့္ ဘုရားေတာင္အုပ္စုမွ ျပည္သူလူထု ၂၉၅ ဦး၊ ယေန႔ ၁၆၃ ဦး၊ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စုစုေပါင္း ၄၁၈ ဦးတုိ႔အား အခမဲ့ေဆးဝါးကုသ ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းကုိ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ နယ္လွည့္ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕မွ ေဒါက္တာ မင္းသူ၊ ေဒါက္တာေနမ်ဳိးခုိင္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြၽမ္းက်င္ ဦးေအာင္ကုိဦးတုိ႔ အဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္ ေထာင္စုနယ္ေျမအဖြဲ႕၊ ေနျပည္ေတာ္ ခ႐ုိင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ႏွင့္ ရပ္/ေက်းပါတီေကာ္မတီအဖြဲ႕ မ်ားက ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား က်န္းမာေရးအခမဲ့ ေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့ၾကရာ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။  ေအာင္ေအာင္(ေနျပည္ေတာ္)