မီတာခတိုးျမႇင့္မႈအား ဖေယာင္းတိုင္ထြန္း၍ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ

ျပည္သူမ်ား ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမျဖစ္ေပၚေရး လွ်ပ္စစ္မီတာခေတြေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး စဥ္ဆက္မျပတ္လႈပ္ရွားသူမ်ား အင္အားစုအဖြဲ႔ MDCF က ၾသဂုတ္ ၂၂ ညပိုင္းက ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ႔ၾကသည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ မီးထြန္းထားေသာဖေယာင္းတိုင္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ေလွာ္ကားလမ္းမႀကီး ၅၆ ေစ်းမွ သစ္ဆိုင္ေကြ႔မွတ္တိုင္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္ ရံုးေရွ႕အထိ လမ္းေလ်ွာက္ဆႏၵျပခဲ႔ၾကသည္။

လွ်ပ္စစ္နဲ႔စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက ဇူလိုင္ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ေနအိမ္သံုးေတြအျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး အားလံုးအေပၚမွာ လွ်ပ္စစ္အသံုးျပဳခေတြ တိုးျမွင့္ေကာက္ခံမည္႔ အေၾကာင္း ဇြန္လ ၂၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ႔ၿပီး ယခုလ လွ်ပ္စစ္မီတာအသံုးျပဳခမွာ ၂ ဆေက်ာ္ ေပးေဆာင္ၾကရေၾကာင္းလည္း သိရသည္။