ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၌ အာဖရိကဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါေၾကာင့္ ဝက္ေကာင္ေရ ၄ သန္းေက်ာ္ကုိ သုတ္သင္

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ ျပည္နယ္ ၆၃ ခုအနက္ ၆၂ ခုတြင္ ဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါ (ASF) ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ဝက္ေကာင္ေရ ၄ သန္းေက်ာ္ကုိ သုတ္သင္ရွင္းလင္းလုိက္ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္သတင္းေအဂ်င္စီက ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္တြင္ သတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း Hung Yen ျပည္နယ္၌ ဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အဆုိပါတိရစာၦန္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေသာေရာဂါသည္ ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း ၇,ဝဝဝ နီးပါးအထိ ကူးစက္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ အထူးသျဖင့္ ခရုိင္ေပါင္း ၆ဝဝ ၊ ၿမိဳ ့ေပါင္း ၆၂ ၿမိဳ ့ႏွင့္ ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ စုိက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး Le Quoc Doanh ၏ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ကုိးကား၍ သတင္းက ဆုိသည္။ ဆင္ဟြာ