ဆႏၵျပကန္႔ကြက္မႈမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ပါပူအာတြင္ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္မႈ အင္ဒိုနီးရွားျပဳလုပ္

ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္ေသာ ပို႔စ္မ်ားက အၾကမ္းဖက္ဆႏၵျပမႈမ်ားကို မီးထိုးေပးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ အင္ဒိုနီးရွား အစိုးရက ပါပူအာအေရွ႕ေဒသတြင္ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ထားသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွိပ္စက္ခံရျခင္းႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားဆက္ဆံ ခံရသည္ဟု ယူဆခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပါပူအာေဒသတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားက အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ေစ်းတစ္ခု အပါအဝင္ အေဆာက္အအံုအမ်ားအျပားကို ယမန္ေန႔က မီး႐ိႈ႕ခဲ့သည္။

ပါပူအာ အေရွ႕ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား တြင္ တနလၤာေန႔ကစ၍ တစ္ခါ တစ္ရံ အၾကမ္းဖက္မႈပါဝင္ေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အင္ ဒိုနီးရွားရဲတပ္ဖြဲ႕က တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁,၂၀၀ ဦးအား ယင္းေဒသသို႔ ထပ္မံေစလႊတ္ထားသည္။

အင္ဒိုနီးရွားလံုၿခံဳေရးဝန္ႀကီး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕အႀကီးအကဲႏွင့္ စစ္ဘက္ တပ္မွဴးတစ္ဦးက ဆႏၵျပပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အေရွ႕ပါပူအာမွ ဆို ေရာင္ၿမိဳ႕သို႔ ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္က သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ယင္း ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပပြဲအသစ္မ်ား ျဖစ္သည့္ သတင္းမၾကားရေပ။ အင္ဒိုနီးရွား ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္ ညကစ၍ ပါပူအာေဒသခံမ်ား လူ မႈမီဒီယာအသံုးျပဳမႈ တားဆီးရန္ တယ္လီကြန္ျမဴနီေကးရွင္းႏွင့္ အင္တာနက္ကို ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည္။ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္း၊ မက္ေဆ့ခ်္ပို႔ျခင္းကိုမူ ဆက္လက္ခြင့္ ျပဳထားသည္ဟု ဝန္ႀကီးဌာနေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဖာဒီနန္ဒူစ္ဆီသူ က ေျပာၾကားသည္။ သတင္းအမွားမ်ား ျဖန္႔ခ်ိ ျခင္း အထူးသျဖင့္ လူမ်ိဳးေရးမုန္း တီးမႈဆီ ဦးတည္ႏိုင္ေသာ ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္ေသာမက္ေဆ့ခ်္မ်ားကို တားဆီးရန္ ရည္ရြယ္၍ အင္တာနက္ ျဖတ္ေတာက္ထားကာ အေျခအေန တိုးတက္လာပါက ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ျပန္လည္ဖယ္ရွားမည္ဟု ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္္ေျပာသည္။

 —Ref:Reuters