ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္ေဌး မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

 

မုဒံု၊ ၾသဂုတ္ ၂၁

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားသည္ ယမန္ေန႔ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲအခ်ိန္က မြန္ျပည္နယ္ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရံုးသို႔ ေရာက္႐ွိၾကၿပီး မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားအား လမ္းၫႊန္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္ေမာ္ဦးမွ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ျခင္းခံရေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ပါတီမွကူညီ ကယ္ဆယ္ေရးေဆာင္ရြက္ ေနမႈမ်ားအား တင္ျပျပီး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းမွ ျဖည့္စြက္႐ွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ဆက္လက္ၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွ ႏိုင္ငံတကာေရးရာကိစၥမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥမ်ား၊ ကေလး သူငယ္ဥပေဒမ်ားအေပၚ သိ႐ွိလိုသည္မ်ားအား ေမးျမန္းခဲ့ရာ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္၊ ဦးခင္ရီတို႔မွ အက်ယ္တဝင့္ ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစိုးႏိုင္မွ ႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာၾကားသည္။ ယင္းေနာက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒မွ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားကာ တက္ေရာက္ လာျကသည့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ပါတီဝင္မ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး၊ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္း၊ ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစိုးနိုင္၊ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္၊ ဦးခင္ရီ၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မြန္ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္း၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။