ျပည္ခိုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး က်ံဳဒိုးၿမိဳ႕ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအား ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္း

 

ေကာ့ကရိတ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၁

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားသည္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ မႈဒဏ္ခံစားခဲ့ရသည့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ က်ံဳဒိုးၿမိဳ႕႐ွိ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအား က်ံဳဒိုးၿမိဳ႕ ဓမၼသုခရေသ့ေက်ာင္း၌ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ မြန္လြဲ ၃ နာရီခြဲအခ်ိန္က ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ာအား ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ေ႐ွ႕ဦးစြာ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးမွ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား အားေပးစကား ေျပာၾကားကာ ကူညီ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားအား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္း၊ ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစိုးနိုင္၊ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္၊ ဦးခင္ရီ၊ ကရင္ျပည္နယ္တာဝန္ခံ ဦးသူရိန္ေဇာ္၊ ကရင္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာျမင့္ဦးတို႔မွ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား အားေပးစကားေျပာၾကားၿပီး ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရး ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားကိုေပးအပ္ရာ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားမွ လက္ခံရယူ ၾကသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား က်ံဳဒိုးၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္(၁) မွ ဦးေစာဝင္းခိုင္မွ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားၿပီး အခမ္းအနား ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။