ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ သီဟေသြးခ်စ္သူမ်ား မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ေရေဘးလွဴဒါန္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္

 

ၾသဂုတ္ ၂၀၊ က်ဳိက္မေရာ

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (ေနျပည္ေတာ္) ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမွ သီဟေသြးခ်စ္သူမ်ားအဖြဲ႔ ပါတီဝင္ လူငယ္မ်ားစုေပါင္းၿပီး ၂၀-၈-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္ က်ဳိတ္မေရာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း႐ွိ အတၳရံ ေပါေလာအုပ္စု ေပါေလာေက်းရြာႏွင့္ရြာခြဲ (၆)ရြာ အတြက္ ဆန္မ်ား၊ အသာင့္စားသုံးႏုိင္ေသာ အစားအစာမ်ားအား သြားေရာက္လွဴဒါန္း ခဲ့ၾကပါသည္။