႐ုရွားလက္ေဝွ႔သမားကို ဒုိင္ပြဲရပ္ျဖင့္ ထြန္းထြန္းမင္း အႏုိင္ရ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သိမ္ျဖဴအားကစား႐ံုတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ စတုတၴအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ခ်န္ပီယံၿပိဳင္ပြဲႀကီး တြင္ ျမန္မာလက္ေဝွ႔အားကစားသမား ထြန္းထြန္းမင္းက ႐ုရွားလက္ေဝွ႔သမား မီေခးလ္ဗက္ထရီလာကို ပဥၥမအခ်ီ၌ အမွတ္စဥ္ျဖင့္ အႏုိင္ယူၿပီး ႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ ေရႊခါးပတ္ခ်န္ပီယံေဟာင္း ထြန္းထြန္းမင္း က တစ္ေက်ာ့ျပန္ ေရႊခါးပတ္ကို ရရိွခဲ့သည္။ အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲတြင္ ထြန္းထြန္းမင္း၏ လက္သီးခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မီေခးလ္ဗက္ထ ရီလာက အနားေတာင္းခဲ့ရသလို စတုတၴ အခ်ီတြင္လည္း မီေခးလ္ဗက္ထရီလာမွာ ထပ္မံေရတြက္ခံခဲ့ရသည္။ ပဥၥမအခ်ီတြင္ ထပ္မံအမွတ္စဥ္ေရတြက္ခံရၿပီးေနာက္ ထြန္းထြန္းမင္းက အႏိုင္ရရိွခဲ့သည္။ အျခားေရႊခါးပတ္ပြဲစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ တူးတူးႏွင့္ ဘရာဇီးလက္ေဝွ႔ကစားသမား ဖာဘီ႐ိုႏွင့္ထိုးသတ္ခဲ့ရာတြင္ သေရရလဒ္ သာထြက္ေပၚခဲ့သည္။ အဆိုပါပြဲစဥ္တြင္ တူးတူးသည္ ဖာဘီ႐ိုကို အသာစီးျဖင့္ ထိုးသတ္ခဲ့ၿပီး တူးတူး၏ တရစပ္ထိုးခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဖာဘီ႐ိုမွာ စတုတၴအခ်ီတြင္ အမွတ္စဥ္ေရတြက္ခံခဲ့ရသလို အနားပါေတာင္းခဲ့ရသည္။ အျခားေသာ႐ိုးရာ လက္ေဝွ႔ပြဲစဥ္မ်ားတြင္ ျပည္ပလက္ေဝွ႔သမားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာလက္ေဝွ႔သမားမ်ားထိုးသတ္ရာတြင္ သေရ ရလဒ္ ျဖင့္သာ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့သည္။