အာရွ စေတာ့ေစ်းကြက္မ်ား တက္လာ

အေမရိကန္-တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျပန္စမယ့္ အရိပ္အေယာင္ ျပလာခ်ိန္မွာ အာရွစေတာ့ ေစ်းကြက္ေတြ တက္လာခဲ့ပါတယ္။ ေဟာင္ေကာင္ ဟန္ဆန္းၫႊန္းကိန္းဟာ တနလၤာေန႔ ေစ်းကြက္ဖြင့္ၿပီး မိနစ္ပုိင္းအတြင္းမွာပဲ ၁ ဒသမ ၀၁ ရာခုိင္ႏႈန္း တက္ သြားခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ေစ်းကြက္ေတြမွာလည္း ရွန္ဟုိင္း ကြန္ပုိးဆစ္က သုည ဒသမ ၄၁ ရာခုိင္ႏႈန္း တက္ခဲ့ၿပီး ရွန္က်န္းကြန္ပုိးဆစ္က ေတာ့ ၁ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တက္ခဲ့ပါတယ္။ အလားတူ ဂ်ပန္ စေတာ့ ေစ်းကြက္ေတြလည္း တက္ခဲ့ပါတယ္။ နစ္ေခး ၂၂၅ ၫႊန္းကမိန္းဟာ သုည ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္း တက္လာခဲ့ၿပီး တုိပစ္ဇ္ ၫႊန္းကိန္းကေတာ့ သုည ဒသမ ၆၈ ရာခုိင္ႏႈန္း တက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္ စေတာ့ ေစ်းကြက္ေတြ တက္လာတာ အေမရိကန္-တ႐ုတ္ ကန္သြယ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြအျပင္ ဝါရွင္တန္မွာ က်င္းပ ေနတဲ့ အေမရိကန္-ဂ်ပန္ ဝန္ႀကီးအဆင့္ ကုန္သြယ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြရဲ႕ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈလည္း ပါဝင္မယ္လုိ႔ ေလ့လာသူေတြက သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ one news