ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ တာဝန္ရွိသူ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသင္တန္း တက္ေရာက္မည့္ သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

 

ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၁၅

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္တင္ျမင့္သည္ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဌာနခ်ဳပ္ (ရန္ကုန္) ၌ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ဖြင့္လွစ္မည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္မည့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အသီးသီးမွ သင္တန္းသား ၄၉ ဦး အား ေတြ႕ဆံုအမွာစကား ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသို႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္တင္ျမင့္က ေက်းလက္ေန ျပည္သူ မ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ရရွိရန္ ရည္ရြယ္ေစလႊတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လယ္ယာထုတ္ကုန္မ်ား ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္ အရည္အေသြးႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းအရ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း နည္းေနေၾကာင္း၊ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕နယ္ပယ္တြင္ အက်ဳိး ရွိစြာ ပူးေပါင္းအသံုးခ်ႏိုင္ေရး ေလ့လာဆည္းပူးၾကရန္ ေဆြးေႏြးမွာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ သင္တန္းသားအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးခင္ေမာင္တင့္ႏွင့္ ဦးမ်ဳိးမင္းႏိုင္တို႔က ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တည္းခိုမႈ၊ စားေသာက္မႈ ႏွင့္သင္တန္းစည္းကမ္းမ်ား တင္ျပေဆြးေႏြးၿပီး ေတြ႕ဆံုပြဲကို မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ရဲေလး