ေဟာင္ေကာင္ေလဆိပ္ ပံုမွန္ျပန္လည္ လည္ပတ္

ဆႏၵျပသူေတြေၾကာင့္ အခုလ ၁၂ ရက္ေန႔(မေန႔)က ပိတ္ထားရတဲ့ ေဟာင္ေကာင္ေလဆိပ္ဟာ အခုလ ၁၃ ရက္ေန႔(ဒီေန႔) မနက္ အေစာပုိင္းမွာ ပံုမွန္ျပန္လည္ သက္ဝင္လႈပ္ရွားလာပါတယ္။ စစ္ေဆးေရး ဂိတ္ေတြမွာ ခရီးသည္ေတြကုိ ေတြ႕ျမင္လာရသလုိ ဆုိင္းဘုတ္ေတြမွာလည္း ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ထြက္ဖုိ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ေဟာင္ေကာင္ေလဆိပ္ဟာ ကမ႓ာ့ တတိယေျမာက္ လူဝင္လူထြက္အမ်ားဆံုး ေလဆိပ္ျဖစ္ၿပီး တစ္ေန႔ကို ခရီးသည္ အေယာက္ ႏွစ္သိန္းေလာက္ ဝင္ထြက္ေနတဲ့ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ အင္အားမ်ားျပားတဲ့ ဒီမုိကေရစီ ေတာင္းဆုိ ဆႏၵျပသူေတြဟာ မေန႔တုန္းက ေလဆိပ္ထဲကုိဝင္လာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခဲ့တာေၾကာင့္ ေလဆိပ္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ မလုပ္ႏုိင္ဘဲ ပိတ္ထားခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ AFP