ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လစဥ္လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝး က်င္းပ

 

ၾသဂုတ္ ၇၊ ေနျပည္ေတာ္

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ လစဥ္လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးအား ၇-၈-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၀၉း၀၀နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကပါသည္။ အစည္းအေဝးသုိ႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဝလြင္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ုိင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ပါသည္။