ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ဳိးသမီးထု ေတြ႔ဆုံပြဲ က်င္းပ

 

ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၆

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္/ရပ္ကြက္ အမ်ဳိးသမီးေကာ္မတီဝင္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲ စကားဝုိင္းကုိ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံး အေပၚထပ္တြင္ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက က်င္းပခဲ့သည္။ အဆုိပါ ေတြ႕ဆုံပြဲစကားဝုိင္းကုိ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဌာနခ်ဳပ္ ဗဟုိအတြင္း ေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဗဟုိေကာ္မတီ ဝင္ (ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အမ်ဳိးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံ) ေဒၚစန္းစန္းဝင္း၊ အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိန္ျမင့္၊ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚဇာျခည္လင္း၊ ခ႐ုိင္ပါတီေကာ္မတီ (အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ) ေဒၚလဲ့လဲ့ေအး၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးဘခ်စ္၊ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေဇာ္ရဲ၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚျမင့္ျမင့္ထြန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္/ရပ္ကြက္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္)တြင္ ပါရိွသည့္ ပုဒ္မ၅၉(စ) ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒအား အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ (ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအမ်ဳိး သမီးေရးရာ တာဝန္ခံ) ေဒၚစန္းစန္းဝင္းက ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအမ်ဳိးသမီး ေရးရာေကာ္မတီ၏ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားကလည္း ပုဒ္မ ၅၉(စ) မျပင္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ပါေၾကာင္း တညီ တညြတ္တည္း တင္ျပၾကေၾကာင္းႏွင့္ သိရိွလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ရာ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ စန္းစန္းႏြယ္က ျပန္လည္ရွင္း လင္းေျပာၾကားသည္။  ထို႔ေနာက္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚျမင့္ျမင့္ထြန္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံ ေဒၚခင္ေလးျမင့္တို႔က ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ ၅၃ ဦးတို႔၏ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့ရာ ပါတီဗဟို အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ စန္းစန္းႏြယ္က လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။