ကက္ရွ္မီးယားကုိ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေပးထားမႈအား အိႏၵိယ အစုိးရ ရုပ္သိမ္း

အိႏၵိယအစိုးရက ကက္ရွ္မီးယားေဒသရဲ႕ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အဆင့္အတန္းကို ၾသဂုတ္ ၅ ရက္မွာ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ပါတယ္။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ မြတ္စလင္အမ်ားစုေနထိုင္ရာ ေဒသကို က်န္ေဒသေတြနဲ႔ တစုတစည္းတည္းရွိေစဖို႔ ရည္႐ြယ္တယ္လို႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး အာမစ္ရွားက ပါလီမန္မွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး ဒါဟာ ဆယ္စုႏွစ္ ၇ ခုနီးပါးအၾကာ ျပႆနာေတြ ရွိခဲ့တဲ့ေဒသမွာ သိသာထင္ရွားတဲ့ အေျပာင္းအလဲတခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ ျပည္နယ္ျပင္ပကလူေတြ အိမ္ရာဝယ္ယူခြင့္ တားျမစ္ထားတာကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအစီအစဥ္ဟာ အရင္က ကက္ရွ္မီးယားေဒသမွာ ျပင္းထန္တဲ့ တုံ႔ျပန္မႈေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ကက္ရွ္မီးယားေဒသကို အိႏၵိယနဲ႔ ပါကစၥတန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံးက ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ေျပာထားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကက္ရွ္မီးယားေဒသ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ အခုလို ျပည္နယ္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အဆင့္အတန္း ႐ုပ္သိမ္းလိုက္တဲ့အတြက္ မၿငိမ္သက္မႈေတြ ရွိလာႏိုင္တယ္လို႔ သတိေပးထားပါတယ္။ ဒီေၾကညာခ်က္ မထုတ္ျပန္မီ နာရီပိုင္းအလိုက ဂ်မူးနဲ႔ ကက္ရွ္မီးယားျပည္နယ္မွာ တယ္လီဖုန္းနဲ႔ အင္တာနက္လိုင္းေတြ ျပတ္ေတာက္သြားၿပီး ျပည္နယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ခံရတယ္လို႔ ႐ိုက္တာသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ -Ref: AFP