ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္

 

ေဝါ ၾသဂုတ္ ၄

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအေရွ႕ တြဲဖက္တာဝန္ခံ ဦးလွသိန္းသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီက ေဝါၿမိဳ႕နယ္ တမာတေကေက်းရြာ၌ တမာတေကေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ ဦးတင္ထြန္း၏ ေနအိမ္တြင္ပါတီဝင္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး တာဝန္ခံ ဦးလွသိန္းက ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ (၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒပါ ၅၉(စ)ႏွင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ ေမြးစားျခင္း ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ား၊ ေက်းရြာလမ္း ပိုမိုအဆင့္ျမင့္ေကာင္း လာေစေရးတို႔အား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ စကားဝိုင္းဖြဲ႕ေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအေရွ႕ တြဲဖက္တာဝန္ခံ ဦးလွသိန္းႏွင့္အတူ ပဲခူးခ႐ိုင္ ပါတီေကာ္မတီ၀င္ ဦးေက်ာ္ေဇာ၊ ေဝါၿမဳိ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ယု၊ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္တိုးဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေသာင္းထြန္းတို႔ လိုက္ပါ၍ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏီွး ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ေအာင္ျမတ္လင္း(ေဝါ)