လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ တာဝန္ကို ရွင္းျပခ့ဲတ့ဲ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအး

 

ေပ်ာ္ဘြယ္၊ ၾသဂုတ္ ၄

လႊတ္ေတာ္ေတာ္နားရက္မွာ ျပည္သူ႔တစ္ေယာက္ရဲ႕ တာဝန္ျဖစ္တ့ဲ ျပည္သူေတြရဲ႕ အခက္အခဲေတြကို နားေထာင္ဖို႔ ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ေမ်ွာ္ေနတ့ဲ ေက်းရြာလူထုဆီသုိ႔ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည့္သူလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးႏွင့္ အဖြဲ႔မွ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ ခဲ့ၾကပါသည္။

ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္ အတြင္းရွိ ဒီးဒုတ္ကုန္းရြာ ထိန္ကန္ရြာ တဲကုန္းရြာ အုန္းပင္သာရြာေတြမွာရွိတ့ဲ ေဒသခံေတြရဲ႕ အခက္အခဲမ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပေတာင္းခံေပးမယ့္အေၾကာင္းအား အသိေပးခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္နဲ႔အတူ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္စိုးနဲ႔ ပါတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ေတြ႔ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိ ပါသည္။

USDP