ဧရာ၀တီျမစ္ေရျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ မႏၱေလးတိုင္းအတြင္းရွိ ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕ ပိတ္ထားရ

ဧရာဝတီျမစ္ေရျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မတၱရာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေႁမြပုသိမ္ေက်း႐ြာရွိ အ.မ.က (၁၀၇) ႏွင့္ (၁၀၈) စာသင္ေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္း၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္၊ မုန႔္တီစု ေက်း႐ြာအပါအ၀င္ ၁၁ ႐ြာ၌ စာသင္ေက်ာင္း ၁၁ ေက်ာင္း ၊အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ ေ႐ႊေလးေက်း႐ြာအပါအအ၀င္ ရြာေပါင္း ၁၁ ႐ြာတို႔မွ စာသင္ေက်ာင္း ၁၂ ေက်ာင္းတို႔အား ေခတၱပိတ္ထားေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဧရာ၀တီျမစ္ေရသည္ ယေန႔(ဇူလိုင္လ ၂၂)အထိ စိုးရိမ္ေရအမွတ္ထက္ (၂၇) စင္တီမီတာေက်ာ္လြန္၍ (၁၂၈၅) စင္တီမီတာအထိ ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား ေခတၱပိတ္တား ရၿပီး ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ လူေနအိမ္မ်ား ေရလြတ္ရာသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ရေၾကာင္း သိရသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္ေရသည္ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္သို႔ ဇူလိုင္လ(၁၉) ရက္ေန႔မွ ေရမ်ားစတင္၍ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျမစ္ေရႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား ေခတၱပိတ္ထားရၿပီး ရပ္ကြက္ /ေက်းရြာ အုပ္စုအတြင္းရွိ လူေနအိမ္မ်ား ေရလြတ္ရာသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ၾကရသည္။

တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု(၁၇)အုပ္စု အိမ္ေထာင္စု ေပါင္း(၁၁၁၈)စု လူဦးေရေပါင္း( ၄၃၆၅)ဦး၊ တိရစာၦန္ေပါင္း(၁၂၅၁)ေကာင္တို႔အား ေရလြတ္ရာကုန္းျမင့္မ်ားျဖစ္သည့္ နီးစပ္ရာ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း အိမ္မ်ား၊ ေစတီပုထိုးမ်ား ၊ဘုန္းေတာ္ႀကီး မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္ၾကေၾကာင္းသိရသည္။ STD