ၿဖိဳးေစတနာအခမဲ့ နယ္လွည့္ေဆးကုသအဖြဲ႕ ျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္

 

ရန္ကုန္ ဇူလိုင္ ၁၄

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ စီမံမႈျဖင့္ ၿဖိဳးေစတနာ အခမဲ့နယ္လွည့္ ေဆးကုသအဖြဲ႕သည္ သြားလာ ခက္ခဲသည့္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းကုသေပးလ်က္ရွိရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ဒလၿမိဳ႕နယ္ စံျပတံတားေခ်ာင္း ေက်းရြာရွိ စံျပသီရိေဇယ်ာ႐ံု ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္ အတြင္း၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ေဒါက္တာ ရီရီဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ ေဆးကုသအဖြဲ႕မွ ေဒသခံမ်ားအား အခမဲ့ေဆးကုသေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ေဆးကုသေဆာင္ရြက္မႈကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးရန္ႏိုင္ေရႊ ဦးေဆာင္ေသာ ခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီအဖြဲ႕မ်ား၊ ဒလၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေက်းရြာရွိ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက ကူညီေဆာင္ ရြက္ေပးခဲ့ၾကၿပီး ေက်းရြာအတြင္းႏွင့္အနီး ဝန္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားရွိ လူနာ မ ၈ဝ၊ က်ား ၇ဝ စုစုေပါင္း ၁၅ဝ တို႔အား ကုသေပးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

သူရေအာင္