ထန္းတပင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေက်းရြာပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္

 

ရန္ကုန္ ဇူလိုင္ ၁၄

ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးလွဝင္း၊ ဦးႏုိင္ဝင္း၊ ေဒၚေအးေအးမိုး၊ သတင္းမီဒီယာ ဦးေဇာ္သိန္းတို႔သည္ အစုႀကီးေက်းရြာအုပ္စု သီတာေအး ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒ ဦးလွမင္း အိမ္ေရွ႕တြင္ ဆိုင္းဘုတ္အသစ္တင္ပြဲကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဆုိင္းဘုတ္အား ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းရီကိုယ္စား ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးလွဝင္းက ဆုိင္းဘုတ္ကို ေအာင္သေျပခက္ျဖင့္ နံ႔သာရည္ပက္ဖ်န္းေပးခဲ့ၿပီး ယင္းဆုိင္းဘုတ္သစ္တင္ပြဲသို႔ ေက်းရြာပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကာင္း သိရသည္။

ေဇာ္သိန္း(ထန္းတပင္)