စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ကြၽန္းေခ်ာင္း ေက်းရြာ၌ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္

 

စလင္း ဇူလုိင္ ၁၄

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စလင္းၿမိဳ႕နယ္ သက္ေတာေက်းရြာအုပ္စု ကြၽန္းေခ်ာင္းေက်းရြာ၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီ ခြဲက ရပ္ေက်း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။

ေရွးဦးစြာ မဂၤလာအခ်ိန္တြင္ ေက်းရြာျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္ကို စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းၿမိဳင္၊ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ႏိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းခိုင္၊ ဦးစိုးဝင္း၊ ဦးၫြန္႔လိႈင္ႏွင့္ ကြၽန္းေခ်ာင္း ေက်းရြာ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒ ဦးမွတ္ေက်ာ္၊ ေက်းရြာေကာ္မတီဝင္ ဦးမင္းေဌးတို႔က အေမြးနံ႕သာတ႔ိုျဖင့္ ပက္ဖ်န္း ေပးၾကသည္။

အဆိုပါ ကြၽန္းေခ်ာင္းေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဆိုင္းဘုတ္ တင္ပြဲသို႕ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းဥကၠ႒ႏွင့္ ရပ္ေက်းပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝင္ မ်ားႏွင့္ ပါတီမိတ္ေဆြမ်ား အင္အား ၅ဝ ခန္႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။   စစ္ၾကည္(စလင္း)