ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ မုိးရာသီသစ္ပင္စုိက္ပ်ဳိးပြဲက်င္းပ

ဇူလုိင္ ၁၁၊ ေနျပည္ေတာ္

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စိမ္းလန္းစုိေျပေရးအတြက္ ႏွစ္စဥ္သစ္ပင္ စုိက္ပ်ဳိးပြဲမ်ားအား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မုိးရာသီသစ္ပင္စုိက္ပ်ဳိးပြဲကုိ ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ညေန ၃နာရီ ၃၀မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ(ေနျပည္ေတာ္)႐ွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္ဝန္းအတြင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါ မုိးရာသီသစ္ပင္စုိက္ပ်ဳိးပြဲသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး၊ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္း၊ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ မိသားစုဝင္မ်ား စံုညီစြာတက္ေရာက္ၾကၿပီး သီးပင္စားပင္မ်ားႏွင့္ အရိပ္ရပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကပါသည္။