အမိႈက္တန္ ၂၁၀ ကို အင္ဒိုနီးရွားက ၾသစေၾတးလ်သို႔ ျပန္ပို႔မည္

အမိႈက္တန္ခ်ိန္ ၂၁၀ ေက်ာ္ကို ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္မည္ဟု အင္ဒို နီးရွားအစိုးရက ဇူလုိင္ ၉ ရက္ တြင္ ေျပာသည္။ ဆူယာဘာယာၿမိဳ႕ရွိ ကြန္တိန္နာရွစ္လံုးသည္ စကၠဴအမိႈက္သာ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အာဏာပိုင္မ်ားက ပလတ္စတစ္ ပုလင္းခြံမ်ား၊ ပလတ္စတစ္ထုပ္မ်ား၊ ကေလးေသးခံမ်ား၊ အီလက္ ထရြန္နစ္ အမိႈက္မ်ားႏွင့္ သံဘူးမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း အင္ဒိုအစိုးရတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

 ‘‘ဒီလိုျပန္ပို႔ရတာကေတာ့ ျပည္သူလူထုနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ကာကြယ္ခ်င္လုိ႔ပါ။ အထူးသျဖင့္ အေရွ႕ဂ်ာဗားမွာေပါ့’’ဟု အႏၲရာယ္ရွိၿပီး အဆိပ္ျဖစ္ေစေသာ အမိႈက္မ်ားကို ရည္ၫႊန္း၍ အဆုိပါ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။ အင္ဒိုနီးရွားကုမၸဏီ PT MDI ၏ အကူအညီျဖင့္ ဩစေၾတးလ်ကုမၸဏီတစ္ခုက အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံသို႔ အဆုိပါ အမိႈက္ကြန္တိန္နာမ်ား တင္ပို႔ခဲ့သည္။ ျပည္ပ ပလတ္စတစ္အမိႈက္ မ်ား တင္သြင္းမႈကို ၂၀၁၈ တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက တားျမစ္ပိတ္ပင္ ျခင္းေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး တုိင္းျပည္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ အမိႈက္ မ်ားကို စြန္႔ပစ္ေရး ေနရာသစ္ ရွာေဖြရန္ အခက္ႀကံဳေနသည္။

—Ref: AFP