မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ပခုကၠဴခရိုင္၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ စေဘအုပ္စုအေနာက္ စေဘဘုန္းေတာ္ႄကီး ေက်ာင္းတြင္ က်င္းပသည့္ ယဥ္ေက်းလိမၼာ ဓမၼစကူးသင္တန္းဖြင့္ပြဲသို႕ အလွဴေတာ္ေငြမ်ား လွဴဒါန္း

 

ပခုကၠဴ ၊ ဇူလိုင္ ၈

ပခုကၠဴခရိုင္၊ ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္ စေဘအုပ္စုအေနာက္စေဘ ဘုန္းေတာ္ႄကီးေက်ာင္းတြင္ က်င္းပသည့္ ယဥ္ေက်းလိမၼာ ဓမၼစကူးသင္တန္းဖြင့္ပြဲအတြက္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးခရိုင္ ပါတီဥကၠဌ ဦးသိန္းထြန္း၊ ခရုိင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးစိန္ျမင့္၊ ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးစန္းျမင့္ (ဘ႑ာေရးမွဴး)၊ အမ်ိဴးသမီးေရးရာဥကၠဌ ေဒၚၾကည္သိန္းဦး၊ ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ မ်ားသည္ စေဘအုပ္စုအေနာက္ စေဘဘုန္းေတာ္ႄကီးေက်ာင္းတြင္ က်င္းပသည့္ ယဥ္ေက်းလိမၼာ ဓမၼစကူး သင္တန္းဖြင့္ပြဲသို႕ တက္ေရာက္ျပီး အလယ္တန္းအဆင့္ ပထမဆုကို ခရိုင္ဥကၠဌ ဦးသိန္းထြန္း၊ ဒုတိယဆုကို ခရုိင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးစိန္ျမင့္၊ တတိယဆုအား ဆာက်င္ေက်းရြာ ဥကၠဌတို႕မွ အသီးသီးခ်ီးျမွႇင့္ ခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ျပီး မူလတန္းအဆင့္ ပထမဆု က်ပ္ (၁၀၀၀၀) အား ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးစန္းျမင့္ (ဘ႑ာေရးမွဴး) မွ ၄င္း၊ ဒုတိယဆု (၇၅၀၀၀) ကိ ုျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚၾကည္သိန္းဦး (ျမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာဥကၠဌ) မွ ၄င္း၊ တတိယဆု (၅၀၀၀)ကို စေဘေက်းရြာ အုပ္စုဥကၠဌမွ၄င္း အသီးသီးခ်ီးျမႇင့္ ခဲ့ပါသည္။

ထို႕ေနာက္ စေဘအုပ္စုဆာက်င္ေက်းရြာသို႕ သြားေရာက္၍ ဓမၼစကူးသင္တန္းအား အားေပးခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ျပီး အလွဴေငြ ခရိုင္ပါတီနွင့္ ျမိဳ႕နယ္ပါတီမွ (၅၀၀၀၀)တိတိကို ေပးအပ္လွဴဒါန္း ခဲ့ပါသည္။

၄င္းေနာက္ ဆာက်င္ေက်းရြာတြင္ ေရေႏြးႄကမ္းစကားဝိုင္းျဖင့္ ေက်းရြာပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ လက္ရွိနိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကို အျမင္ျခင္းဖလွယ္ ခဲ့ႄကသည္။

လြမ္းေဝ ၊pakokku