ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႔နယ္ႏွင္႔ရပ္ေက်း လပတ္ညိႇႏိႈင္း

 

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၈

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ပုဗၺသီရိျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ေက်း လပတ္ပံုမွန္ညႇိႏိႈင္ းအစည္းအေဝး က်င္းပေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ယခုလ ၄ ရက္တြင္ မိမိတို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၃ ပါတီတို႔၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ပါ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း ဥပေဒျပဳေရး က႑၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈက႑ေတြကို တာဝန္ယူရေသာ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ တည္ဆဲဥပေဒ မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ေမြးစားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတို႔ကို အက်ယ္ တဝင့္ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ႀကိဳင္က ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာမ်ား၊ မဲ႐ံု ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႀကိဳတင္ ေရြးခ်ယ္ လ်ာထားရန္ႏွင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒၏ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ခုနစ္ခ်က္တို႔ကို ဖတ္ၾကားရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ၫြန္႔ က ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ စည္းလံုး ညီၫြတ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအလိုက္ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရး၊ ပါတီဖြဲ႕စည္းပံုေရြးေကာက္ ပြဲအတြက္မဲ႐ံု ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လ်ာထားျခင္း၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆိုင္ရာမ်ား၊ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကရာ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီတို႔က ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက သည္။ အစည္းအေဝးသုိ႔ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ဦးျမင့္ႀကိဳင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ၫြန္႔ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီဝင္မ်ား အင္အား ၇ဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကၿပီး မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝး ၿပီးေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ Aung Aung