ေဟာင္ေကာင္မွာ ဆႏၵျပသူေတြနဲ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ထိပ္တုိက္ေတြ႕လုိ႕ ဆႏၵျပသူ အမ်ားအျပား ဒဏ္ရာရ

ေဟာင္ေကာင္မွာေတာ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႕ ဆႏၵျပသူေတြ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ခဲ့လုိ႕ ဒါဇင္နဲ႕ခ်ီတဲ့ ဆႏၵျပသူေတြ ဒဏ္ရာ ရသြားပါတယ္။ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းေရး၀တ္စုံေတြ ၀တ္ထားတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဟာ နာမည္ေက်ာ္ေစ်း၀ယ္လမ္းတစ္ခုကုိ ပိတ္ၿပီးဆႏၵျပသူေတြကုိ နံပါတ္တုတ္ေတြနဲ႕ ရုိက္ႏွက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးကုိ တရားခံလႊဲေျပာင္းမယ့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီးတဲ့ေနာက္ လူစုခြဲဖုိ႕ ျငင္းဆန္ရာကေန အခုလုိ အေျခအေန ဦးတည္ခဲ့တာပါ။ ေဟာင္ေကာင္မွာ ဒီ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ အႀကီးအက်ယ္ ဆႏၵျပေနၾကလုိ႕ မူၾကမ္းအတည္ျပဳဖုိ႕ ေဒသ ေခါင္းေဆာင္က ဆုိင္းငံ့ထားၿပီးၿပီျဖစ္ေပမဲ့ ေဟာင္ေကာင္မွာ ဒီမုိကေရစီစနစ္အရ လြတ္လပ္မႈကုိ တ႐ုတ္ ျပည္မႀကီးက တစတစ ယုတ္ေလ်ာ႕ေအာင္ လုပ္ေနတယ္ ယူဆၿပီး လူထုက ေဒါသထြက္ေနတာပါ။

-Ref:BBC