စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ကံျပားေက်းရြာ၌ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္ေက်း ဆိုင္းဘုတ္တင္

 

စလင္း ဇူလိုင္ ၇

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ကန္ျပားေက်းရြာ၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉နာရီတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္ေက်းပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။ မဂၤလာအခ်ိန္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ရပ္ေက်းပါတီ ဆိုင္းဘုတ္ကို စိုက္ထူၾကၿပီး စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းခိုင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ႏိုင္၊ ပါတီဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚႏြယ္နီႏိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းခိုင္၊ ဦးေဌးေအာင္၊ ဦးစိုးဝင္း၊ ဦးၫြန္႔လိႈင္တို႔ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္ေက်းဥကၠ႒ ဦးသာခ်ဳိ၊ ပါတီရပ္ေက်းေကာ္မတဝင္ ဦးထြန္းမင္း၊ ဦးေအာင္မ်ဳိးသက္တို႔က ရပ္ေက်းပါတီ ဆိုင္းဘုတ္ကို အေမႊးနံ႔သာရည္မ်ားျဖင့္ ပက္ဖ်န္းေပးၾကသည္။

အဆိုပါ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရပ္ေက်း ပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ပါတီကို ေထာက္ခံအားေပးသူ ေဒသခံအင္ အား ၅ဝ ခန္႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။စစ္ၾကည္(စလင္း)