တေကာင္းျမိဳ႕တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လစဥ္ပုံမွန္အစည္းေဝးႏွင့္ ပါတီဆိုင္းဘုုတ္လဲလွယ္ တတ္ဆင္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္

 

ဇူလိုင္ ၄

ယမန္ေန႔ (၄-၇-၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သပိတ္က်င္းျမိဳ႕နယ္ တေကာင္းျမိဳ႕တြင္ ရပ္ေက်း ပါတီဥကၠဌမ်ား စည္းမွဴး/ဝင္မ်ား ျမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီမ်ားနွင့္ လစဥ္ပုံမွန္ အစည္းေဝး က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ခရုိင္ပါတီဥကၠဌ ဦးဝင္းၾကည္ ျမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္စုိးl ျမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္တီဝင္ ဦးနန္းေဝ၊ ျမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးလႈိင္မ်ဳိးဝင္းတုိ႔မွ ပါတီေရွ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား တက္ေရာက္လာေသာ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး ၾကပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး တေကာင္းၿမိဳ႕ အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္ ရပ္ေက်းေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးတင္ ထြန္းေအာင္၏ ေနအိမ္တြင္ ပါတီဆိုင္းဘုတ္အား လဲလွယ္တတ္ဆင္ခဲ႕ ပါသည္။

ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး