စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္းၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ား ဝမ္းျပည့္ေက်းရြာ အမက၌ စာေရးကိရိယာမ်ား လွဴဒါန္း

 

စလင္း ဇူလိုင္ ၄

မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးစလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္း၍ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီက စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ဝမ္းျပည့္ေက်းရြာ မူလတန္းေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းသုံးစာေရး ကိရိယာမ်ားကို သြားေရာက္လွဴဒါန္း ခဲ့သည္။

ထိုသို႔သြားေရာက္ လွဴဒါန္းရာတြင္ ဝမ္းျပည့္ေက်းရြာမူလတန္း ေက်ာင္းမွေက်ာင္း ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚလွလွမြန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားက ဝမ္းပန္းတသာ ႀကိဳဆိုၾကသည္။ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္အရန္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္၊ စာစီေက်ာင္းရြာရပ္ေက်း ပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေဌးႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ား၊ စာစီေက်ာင္းရြာမွ အလွဴရွင္ ဦးျမင့္ေရႊတို႔က ဝမ္းျပည့္ေက်းရြာ မူလတန္းေက်ာင္း၌ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၅၇ ဦးအား တစ္ဦးလွ်င္ ေက်ာင္းသုံးဗလာစာအုပ္ ေလးအုပ္စီ၊ ေဘာလ္ပင္တစ္ေခ်ာင္း၊ ခဲတံတစ္ေခ်ာင္းႏႈန္းျဖင့္ ဗလာစာအုပ္ ဒါဇင္ ၂ဝ ၊ ခဲတံ၊ ေဘာလ္ပင္ ငါးဒါဇင္အား လွဴဒါန္း ေပးၾကေၾကာင္း သိရသည္။ စစ္ၾကည္(စလင္း)