တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္အႀကိဳ ဖြင့္လွစ္မယ့္ ေဘာလုံးကြင္း ၁၀၀ စာရွိ ေဘဂ်င္းေလဆိပ္သစ္ႀကီး

ေဘဂ်င္ဒါဇင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ (Beijing Daxing International Airport) တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းဟာ တနဂၤေႏြ႕ေန႕ (ဇြန္ ၃၀ ရက္) မွာ တရားဝင္ အၿပီးသတ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္ေန႕မွာ က်ေရာက္မယ့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံ တည္ေထာင္မႈ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႕အႀကဳိ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္မွာ အခမ္းအနားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္သြားရန္ အဆင့္သင့္ျဖစ္ေနၿပီလုိ႕ ဆုိပါတယ္။

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အာဏာရခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္ေန႕မွာ ေမာ္စီတုန္းက တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံအျဖစ္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္မွာ ႏုိင္ငံတည္ေထာင္မႈ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ေျမာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတည္ေထာင္မႈ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားအျဖစ္ ေဘဂ်င္းၿမဳိ႕လယ္တစ္ေလွ်ာက္ ႀကီးမားတဲ့ စစ္ေရးျပခ်ီတက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေဘဂ်င္းဒါဇင္း ေလဆိပ္သစ္ႀကီးကိုလည္း ႏုိင္ငံတည္ေထာင္မႈ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္သြားရန္ စီစဥ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ တိန္အန္မင္ရင္ျပင္ရဲ႕ ေတာင္ဘက္ ၂၈.၅ မုိင္အကြာ႐ွိ ယခု ေလဆိပ္သစ္ႀကီးမွာ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္အတြင္း ခရီးသည္ဝန္ေဆာင္မႈ အျပည့္အဝ ေပးသြားႏုိင္မယ္လုိ႕ဆုိပါတယ္။

ေလယာဥ္ေျပးလမ္း ေလးခုပါ႐ွိၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခရီးသည္ ၇၂ သန္းကုိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္မယ္လို႕ သိရပါတယ္။

တ႐ုတ္မွာ အသစ္ဖြင့္လွစ္သြားမယ့္ ေဘဂ်င္းဒါဇင္း ေလဆိပ္သစ္ႀကီးဟာ ၁၇၃ ဧကနီးပါး က်ယ္ဝန္းၿပီး ေဘာလုံးကြင္း ၁၀၀ စာ အက်ယ္အဝန္းခန္႕႐ွိပါတယ္။ ယခု ေလဆိပ္သစ္ႀကီးကုိ Anglo-Iraqi ဗိသုကာပညာ႐ွင္ ဇာဟာဟဒစ္ (Zaha Hadia) က Aeroports de Paris ကုမၸဏီရဲ႕ လက္ေအာက္ခံ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းခြဲနဲ႕ ပူးေပါင္းၿပီး ဒီဇုိင္းေရးဆဲြခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိသုကာပညာ႐ွင္ ဇာဟာဟဒစ္ကေတာ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါတယ္။ ေဘဂ်င္းဒါဇင္း ေလဆိပ္သစ္စီမံကိန္းဟာ ယြမ္ေငြ ၁၂၀ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇.၅ ဘီလီယံ) ကုန္က်ခဲ့ၿပီး ရထားလမ္းနဲ႕ လမ္မးမ်ား တည္ေဆာက္မႈကုိပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ပါက ကုန္က်စရိတ္မွာ ယြမ္ေငြ ၄၀၀ ဘီလီယံ ျဖစ္ပါတယ္။  duwun