ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝိုင္း က်င္းပ

 

ရန္ကုန္ ဇူလုိင္ ၁

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္သို႔ ယမန္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက သြားေရာက္၍ ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝိုင္း က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝိုင္းသို႔ ၿမိဳနယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးေအာင္ ဦးေဆာင္၍အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚသီသီမြန္၊ စည္း႐ံုးေရးရာ တာဝန္ခံ ဦးဗိုလ္ေစာ၊ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးျမင့္သိန္း၊ ႐ံုးအဖြဲ႕ ဦးမ်ဳိးသြင္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ရပ္ကြက္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္စိုးသိန္းတို႔သည္ ဆင္ေရတြင္း (၂) လမ္း အိမ္အမွတ္ (၄၂) ရွိ ရပ္မိရပ္ဖ ဦးေဇာ္မ်ဳိးဦး၏ ေနအိမ္တြင္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ၊ ရပ္ကြက္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ပါတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ပါတီ၏ မူဝါဒသေဘာထားမ်ား၊ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ယေန႔ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ား စီးပြားေရးအေျခ အေနမ်ားကို အျပန္အလွန္ ေရေႏြးၾကမ္း စကားဝိုင္းဖြဲ႕၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗိုလ္ေစာ(ကမာရြတ္)