ေညာင္ဦးၿမိဳ႕ အမွတ္ (၅) ရပ္ကြက္ႏွင့္ အမွတ္ (၆) ရပ္ကြက္တုိ႕တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဆုိင္းဘုတ္တင္ပြဲ က်င္းပ

 

ေညာင္ဦး ဇြန္ ၃ဝ

ေညာင္ဦးၿမိဳ႕ အမွတ္ (၅) ရပ္ကြက္ ရပ္ကြက္စည္း႐ုံးေရးဥကၠ႒ ေဒၚရီရီေဌး ေနအိမ္တြင္လည္းေကာင္း၊ အမွတ္ ၆ ရပ္ကြက္ ေအာင္ေျမသာရပ္ရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္ေက်းပါတီ စည္း႐ုံးေရးဥကၠ႒ ဦးၾကည္ ေနအိမ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ တစ္ရက္တည္းႏွင့္ ရပ္ကြက္ႏွစ္ခုကုိ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီ ဆုိင္းဘုတ္ႏွစ္ခု စုိက္ထူေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ဆုိင္းဘုတ္စုိက္ထူပြဲသုိ႕ ေညာင္ဦးခ႐ိုင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးညြန္႕ဝင္း၊ ခ႐ုိင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ စီမံဘ႑ာ ေဒၚျမသႏၲာဦးႏွင့္ ႐ုံးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ယင္းေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေဌးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ဝင္း၊ ဦးေက်ာက္ခဲ၊ အရန္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးစံလင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးအဖဲြ႕ဝင္မ်ား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ စည္း႐ုံးေရးဥကၠ႒မ်ား၊ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္အဖြဲ႕တုိ႕သည္ ယမန္ေန႕ နံနက္ ၉ နာရီမ ွစတင္ၿပီး တစ္ရက္တည္းႏွင့္ ရပ္ကြက္ႏွစ္ခု ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဆုိင္းဘုတ္ႏွစ္ခုအား အေမႊးနံ႕သာရည္မ်ား ပက္ဖ်န္းၿပီး ေအာင္ျမင္စြာ စိုက္ထူေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာ္ေဌး(ေညာင္ဦး