မီတာခတုိးျမွင့္ေကာက္ခံမႈကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္

ျပည္သူ႔ဆႏၵမပါသည့္ မီတာခတုိးျမွင့္ေကာက္ခံမႈကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကုိ ယေန႔( ဇူလုိင္ ၁) နံနက္ပုိင္းက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၊ပုဇြန္ေတာင္ ျမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ ရိွသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဇူလိုင္ ၁ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ေနအိမ္သုံးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး (စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသုံး) ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားမ်ားကုိ တိုးျမွင့္ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္လ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ နုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာမွ တဆင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းသုိ႔ မီတာခတုိးျမႇင့္သည့္ ကိစၥသည္ ျပည္သူ႔ဆနၵႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည့္အတြက္ ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္၍ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲတြင္ ပါဝင္သူမ်ားကေျပာသည္။

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ားက ျပည္သူ႔ဆႏၵမပါေသာ မီတာခ တုိးျမွင့္မႈ အလုိမရွိ၊ လွ်ပ္စစ္မီတာခ တုိးျမွင့္ေကာက္ခံမႈ ခ်က္ျခင္းရပ္၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵအေရးေပးေရး ဒုိ႔အေရး စသည့္ ၊ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားကုိ ေႂကြးေၾကာ္ကာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည္။ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကုိ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မီတာခတုိးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းကုိ မလုိလားေသာ ျပည္သူမ်ားက ပူးေပါင္းပါဝင္ၾက အင္အား လူအင္အား ၁၅၀ ခန္႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ news watch