ကေလးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္ေက်းပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲႏွင့္ ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝိုင္း က်င္းပ

 

ကေလး ဇြန္ ၃ဝ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ ရပ္ေက်းဆိုင္း ဘုတ္တင္ရန္ က်န္ရိွေနေသာ ေတာင္ဇလပ္ရပ္ကြက္ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒ ဦးအဲေမာင္ေနအိမ္တြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈နာရီခြဲက ပါတီဆိုင္းဘုတ္အား ခ႐ိုင္ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ဆန္းဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ဆိုင္းဘုတ္စိုက္ထူၿပီး ရပ္ေက်းပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝိုင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဆက္လက္ ၍ႀကိဳ႕သုံးပင္ရပ္ကြက္ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒ ဦးဇမ္က်င္ခိုင္ ေနအိမ္တြင္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက ပါတီ ဆိုင္းဘုတ္စိုတ္ထူ ၿပီး ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေရေႏြးၾကမ္း စကားဝိုင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂြ်ဳိင္းဆက္(ကေလး)