လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ေရေႏြးၾကမ္း စကားဝိုင္းက်င္းပ ပါတီဝင္သစ္မ်ား စုစည္း

 

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂၅

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ သရက္ကုန္း ေက်းရြာအုပ္စု ရေသ့ေခ်ာင္းေက်းရြာ ရြာခြဲေခါင္းေဆာင္ ဦးတင္ေရႊ ေနအိမ္၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက ပါတီဝင္မ်ား၊ ေက်းရြာေန ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေရေႏြးၾကမ္း စကားဝိုင္း က်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါစကားဝိုင္းကို ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌဝင္းက ယေန႔ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကိစၥကို အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္း ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚတင္ႏြယ္ဦးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚခင္မာေဆြ တို႔က ၂ဝ၂ဝ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ပါတီဝင္သစ္မ်ား တိုးပြားေရးေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ပါတီဝင္သစ္ ၃၂ ဦး၏ အဆိုျပဳလႊာမ်ား ျဖည့္ စြက္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ေအာင္(ေနျပည္ေတာ္)